Skoči do osrednje vsebine

Lovišče s posebnim namenom Fazan Beltinci

Domov > ŠPORT > Lovski turizem

Lovišče s posebnim namenom Fazan Beltinci leži na pomurski ravnici in obsega 15.167 ha skupne površine, od tega je 14.005 ha lovne površine. Lovišče kot krajino oziroma habitat močno zaznamuje reka Mura, ki ga razdeli na večji del na levem bregu, in manjši del, ki je vzdolž desnega brega, od Veržeja do Razkrižja. Večji del lovišča na levem bregu je sestavljen iz razdrobljenih obdelanih površin, ki se prepletajo z živimi mejami in manjšimi osamelimi gozdički, manjši del lovišča vzdolž reke Mure sestavlja razmeroma ohranjeni poplavni log z močvirji, mrtvicami in pritoki reke.
Na območju LPN Fazan Beltinci se je delno še ohranila razdrobljena struktura kmetijskih površin, kar nudi ugodne življenjske pogoje mali divjadi, predvsem fazanu, poljski jerebici in poljskemu zajcu. V ohranjenih večjih predelih gozdov sta stalno prisotna jelen in divji prašič.

    Galerija