Skoči do osrednje vsebine

Kulturni dom

Domov > KULTURA > Kulturni dom Beltinci

Kulturno življenje in ustvarjanje v občini Beltinci je že desetletja kakovostno in raznoliko. Ustvarjalnost se kaže tako na ljubiteljski kot na profesionalni ravni na vseh področjih umetnosti: glasbene, likovne, gledališke, filmske in plesne. Nadarjenost se odkriva in razvija že v najzgodnejši fazi v naših vrtcih, kjer vzgojiteljice spodbujajo malčke k raznim oblikam ustvarjalnosti. To delo nadaljujejo učitelji in učiteljice na Osnovni šoli in seveda tudi Glasbeni šoli in veliko mladih talentov se v srednješolskem/gimnazijskem obdobju odloči nadaljevati svoj nadaljnji umetniški razvoj in ohranja ljubezen do kulture. 

V vseh krajih občine Beltinci so aktivna tudi kulturna društva, katerih člani skrbijo za kakovostnejše kulturno življenje svojega kraja, kakor tudi občine in širše. 

Ena izmed temeljnih dejavnosti Zavoda za turizem, kulturo in šport je povezovanje in pomoč pri uresničevanju društvenih aktivnosti in projektov ter usklajevanje prireditev in dogodkov, povezanih s kulturno dejavnostjo.

Kulturni dom Beltinci je idealni prostor za izvajanje najrazličnejših kulturnih prireditev, nenazadnje pa s pravilnim pristopom in kakovostnim programom dela tudi za vzgojo občank in občanov vseh generacij za obisk kulturnih prireditev. Posebna skrb velja prireditvam za otroke in mladino, kot so koncerti, festivali, filmske produkcije, lutkovne in gledališke predstave in drugo.

Poleg letnega koledarja prireditev, ki ga pripravlja Zavod za turizem, kulturo in šport  Beltinci v sodelovanju s kulturnimi in drugimi društvi, v Kulturnem domu Beltinci obiskovalcem ponudimo vsaj en kulturni dogodek mesečno. 

V sodelovanju z državnimi in regionalnimi kulturnimi ponudniki pripravljamo tudi lastno filmsko in gledališko ponudbo. Kulturna društva s svojimi sekcijami imajo možnost predstaviti svojo dejavnost vsaj enkrat letno. Kot upravljavec Kulturnega doma skrbimo tudi za trženje kapacitet Kulturnega doma in na novo urejenega atrija.

    Preveri razpoložljivost

    Galerija