Skoči do osrednje vsebine

Razvoj Občine Beltinci v 21. stoletju - predstavitev in razstava urbanistično-arhitekturne delavnice

Domov

Strategije razvoja BELTINCI
Študijsko leto 2022/2023
Mentorji: prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Janez P. Grom,

V okviru sodelovanja med Univerzo v Ljubljani,
Fakulteto za arhitekturo (UL FA) in Občino Beltinci
smo v študijskem letu 2022/2023 pilotno razvijali
ideje, vizije in možnosti za razvoj sodobnih
tipologij prekmurske vasi – urbanizem in arhitektura
prekmurske vasi v 21. stoletju.
V okviru delavnic je delo potekalo v več korakih.
Predstavljeni sta dve fazi študentske delavnice,
prva je potekala med oktobrom 2022 in februarjem
2023, druga pa med februarjem in oktobrom
2023.
Skupine študentov so se sprva seznanili z glavnimi
izzivi, dogajanji, smernicami in želenimi programi.
Pri oblikovanju zasnov je bilo ključno poglobljeno
razumevanje specifik lokalnih stavbnih tipologij in
materialov. Delo je potekalo v malih skupinah (od
2-4 študentje) pri čemer je vsaka skupina individualno
sestavljala »zgodbo« razvoja ideje razvoja
naselij v Občini Beltinci: Dokležovje, Bratonci,
Lipovci, Gančani, Ižakovci, Melinci in Lipa. V drugi
delavnici pa je bil dan poudarek na Beltincih z
iskanjem več razvojnih potez, predvsem z vidika
obogatitve odprtega prostora.
Zasnove so zelo različne, razlikujejo se tako po
merilu, kot tudi po programu. Predvidene so nove
dejavnosti, ki presegajo zgolj turistične programe
in vključujejo tiste aktivnosti, ki krepijo interakcije
lokalnih prebivalcev ter hkrati gradijo skupnost.

Galerija