Skoči do osrednje vsebine

Sožitje pod isto streho

Domov > O NAS > Projekti

Naziv operacije:
CENTER KULTURNE DEDIŠČINE ODRANCI-PREKMURSKA HIŠA II. FAZA
Akronim:
SOŽITJE POD ISTO STREHO
 

Finančni viri

   Leto 2023

Sofinanciranje s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (EUR) PP 160359

   118.823,82

Sofinanciranje s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko (EUR) PP 160360

   29.705,96

Lastni viri upravičenca (EUR)

   107.647,49

Skupaj (EUR)

   256.177,27


Vodilni partner operacije
OBČINA ODRANCI

Partnerji operacije
- OBČINA KOBILJE
- PROJEKTNA RAZVOJNA AGENCIJA IN KOMUNIKACIJA d.o.o., PE LENDAVA
- ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO IN ŠPORT BELTINCI
- ZAVOD LOGARICA – ZASEBNI ZAVOD ZA PROUČEVANJE, OHRANJANJE IN PROMOCIJO NARAVNIH IN KULTURNIH ELEMENTOV, BREZOVICA

Glavni namen operacije je krepitev medgeneracijskega sodelovanja starejših in mladih, izboljšanje pogojev za razvoj in trajno delovanje medgeneracijskih centrov Odranci in Kobilje ter vzpostavitev modelnega mehanizma v obliki programske sheme, s čimer bo prispevala k izboljšanju kvalitete življenja prebivalcem na območju LAS Pri dobrih ljudeh (LAS PDL). Operacija zato izboljšuje infrastrukturo namenjeno medgeneracijskemu druženju, vzpostavlja čez sektorska partnerstva ter kreira programsko shemo namenjeno izvajalcem in udeležencem medgeneracijskih centrov. Operacija Center kulturne dediščine Odranci-Prekmurska hiša II. faza z akronimom »Sožitje pod isto streho« prispeva k uresničevanju izbranega cilja SLR: 
-     povečanje medgeneracijskega sodelovanja,
-     večja socialna vključenost ranljivih skupin na območju LAS.

Z načrtovanimi aktivnostmi in rezultati bo operacija vsaj delno, vendar trajno, izboljšala vključevanje ranljivih skupin v različne organizacije, izboljšala infrastrukturo, njihovo medsebojno sodelovanje pa bo doprineslo k nastanku dveh čez sektorskih partnerstev. S strateškim dokumentom – Programsko shemo bomo omogočili ciljnim skupinam načrtovano in nemoteno izvajanje aktivnosti. Del projekta je pilotnega, saj bomo s ponudbo novih programov in z novimi pristopi na različnih delavnicah/dogodkih/tečajih/aktivnostih, poskušali razvijati ustvarjalne potenciale posameznika in družbe, zato bo poudarek na odkrivanju potreb po različnih aktivnostih za zadovoljitev čim večjega števila potreb posameznikov in družin ter posledično doseganje večje kakovosti življenja prebivalcev. Poleg vzpostavitve številnih aktivnosti, bo rdeča nit delovanja medgeneracijskih centrov, povezovanje in solidarnost med ljudmi.