Skoči do osrednje vsebine

Folk Music Heritage

Domov > O NAS > Projekti

Folk Music Heritage / Ljudska glasbena dediščina

Zavod za turizem, kulturo in šport Beltinci skupaj s partnerji (HET, Zalaegerszeg, Občina Lenti, ZRC SAZU, Ljubljana) od meseca septembra 2018 izvaja čezmejni projekt Ljudska glasbena dediščina (Folk Music Heritage).

Ljudsko glasbeno in plesno dediščino območja ob Muri in Rabi raziskovalci ne razumejo kot fiksno, temveč kot stalni proces. Danes, v digitalnem svetu, je za raziskovanje dostopen le zanemarljiv del zvočnih posnetkov, zbranih v obmejnem območju; večina gradiva – zlasti tistega, ki je bilo zbrano v preteklosti – je pomanjkljiva in se nahaja v različnih zbirkah, na analognih nosilcih zvoka.

V okviru projekta bomo skupaj obdelali izvirno ljudsko glasbeno gradivo programskega območja, in tako omogočili digitalen dostop do melodij in notnih zapisov, s tem pa tudi njihovo nadaljnje preučevanje in ponovno uporabo. Naš cilj je raziskati stoletno prepletanje glasbenih praks obmejnega območja in z dostopnostjo do te glasbene dediščine v čim širšem krogu prispevati k polni prehodnosti meja.

V okviru projekta bomo digitalizirali 3000 enot analognih zvočnih posnetkov in 4500 notnih zapisov ter tako omogočili njihovo raziskovanje. Pripravili bomo skupni raziskovalni protokol, ki bo v obeh državah omogočil raziskovanje ljudsko glasbene dediščine z enako metodologijo. Za nadaljnje raziskovanje sodobnih oblik ljudske glasbe bomo v 10 slovenskih in 10 madžarskih naseljih opravili zbiranje novih podatkov in gradiva ljudske glasbe. Diseminaciji in ponovni uporabi skupne zbirke bo služila skupna konferenca o ljudski glasbi, predstavitve in delavnice. Kulturno-izobraževalni stičišči ljudske glasbe, vzpostavljeni v Beltincih in v Lentiju, bosta na prireditvah, predstavitvah in delavnicah zainteresiranim – predvsem mladim – omogočili srečanje z ljudsko glasbo v živo.

Javna dostopnost projekta se bo zagotavljala z dvojezično spletno stranjo, publikacijo in 2 filmoma, za zagotavljanje trajnosti projekta pa bo vzpostavljeno odprto, čezmejno, kulturno sodelovanje med projektnimi partnerji, sodelujočimi glasbenimi šolami, etnomuzikologi, ljudskimi godci in pevci, poustvarjalci ljudske glasbe in vsemi, ki se zanimajo za ljudsko kulturo.

Projekt ima za ZTKŠ Beltinci izjemen pomen in bo predstavljal pomembno pridobitev na področju ljudske glasbene dediščine. Dnevno se dogaja, da po posameznih vaseh na isto melodijo pojejo slovensko ali madžarsko pesem, v praksi pa se velikokrat dogaja tudi , da inštrumentalne zasedbe (»bande«) slovenskemu in madžarskemu občinstvu igrajo iste melodije, pa jih ima vsaka skupnost za svoje. Če sodelovanje na področju kulture ne bo iskalo prvin, v katerih se razlikujemo, temveč tiste, ki so nam skupne, potem se vzpostavi resnično čezmejno sodelovanje. Pri izvajanju čezmejnega projekta bodo udeleženci dejansko doživeli, da si skupne kulturne dediščine programskega območja nihče ne more prisvajati, gre za našo skupno, lahko bi celo dejali, evropsko vrednoto, kjer vsaka kultura doda svoj delež v mozaik skupne glasbene podobe območja. Velika ovira sodelovanju med raziskovalci ljudske glasbe in glasbenimi pedagogi je pomanjkanje živih stikov. Projekt omogoča vzpostavitev osebnih poznanstev, srečanje in komuniciranje zainteresiranih na delavnicah in na konferenci, s tem pa bodo spoznali tudi metodologije, ki jih uporablja druga stran. Pri tem je pomembno, da se vsi seznanimo z »našo« in »drugo« ljudsko glasbo, se zavemo posebnosti, predvsem pa njunih stičnih točk. Vse to želimo s projektom doseči v programu čezmejnega sodelovanja.

Aktivnosti ZTKŠ Beltinci

Ureditev in vzpostavitev Kulturno-izobraževalnega stičišča Beltinci (KIS Beltinci)

S projektom Folk Music Heritage želimo kulturni dom urediti v pomembno (čez)regijsko kulturno-izobraževalno stičišče (KIS) za področje ljudske glasbe in plesa.

Prek ureditve in vzpostavitve KIS Beltinci želimo tudi zagotoviti trajne vsebine in hkrati spodbujati medkulturni dialog, čezmejno sodelovanje med institucijami ter vključevati vse družbene skupine.

Aktivnosti za ureditev KIS Beltinci so vezane na nabavo potrebne pohištvene, tehnične in audio opreme ter ureditev prijetnega notranjega ambienta z zgodovinskim pregledom (v besedi in sliki) razvoja ljudske glasbe.

Ureditev KIS Beltinci je vezana na:

 • scensko razsvetljavo (reflektorji, dimer, mešalna miza, nosilci, kabli, vtičnice)
 • ozvočenje (digitalna mešalna miza, kabli, različni mikrofoni)
 • IT opremo (širokokotni projektor in prenosni računalnik)
 • pohištveno opremo (odrska zavesa, stenski obešalniki, plesni podij, regalne omare)

Ureditev avle KIS Beltinci

 • postavitev razstave fotografij, katero bo spremljalo razlagalno besedilo (10 foto povečav, okvirji, pano z besedilom v sprejemni avli).

Dodatna oprema

 • nabava 100 kom lesenih zložljivih stolov za dogodke na prostem.

Organizacija dogodkov, taborov in delavnic

 • organizacija Srečanja na temo ljudske glasbene dediščine
 • organizacija dveh enodnevnih delavnic s področja ljudske glasbe
 • organizacija dveh dvodnevnih glasbenih taborov

Promocijski izdelki

 • 2 samostoječa promocijska panoja
 • rokovniki, torbice, kemični svinčniki, ovratni trakovi

Prevajanje

Upravljanje projekta

 • delo zaposlene osebe v ZTKŠ Beltinci
 • pisarniški in administrativni izdatki

  Galerija