Skoči do osrednje vsebine

Ekomuzej Mura

Domov > O NAS > Projekti

Pomurje in Međimurje sta slabo razviti regiji, zlasti velja to za kraje ob reki Muri. Ti so prizadeti zaradi več dejavnikov: gre za ekonomsko nerazvito območje, demografski kazalci kažejo na staranje prebivalstva in velik del območja je zavarovano območje naravnih vrednot evropskega pomena. Vsi trije dejavniki povzročajo težave pri zagotavljanju pogojev za hitrejši razvoj in upočasnjujejo nastajanje novih delovnih mest in gospodarskih dejavnosti na obmejnem območju. Vse ključne ovire pri razvoju poskušamo s projektom Eko muzej Mura preobraziti v priložnosti.

V ekonomsko nerazvitem območju se zaradi manjšega obsega investicij niso zgodili večji prostorski, krajinski in okoljski posegi, ki bi spremenili tradicionalno podobo vasi in podeželja ob reki Muri. Pokrajina in vasi so ohranile tradicionalno privlačno podobo. Tradicionalne ekonomske dejavnosti ob reki so zamenjale nove in stari poklici so izumrli.

V projektu Eko muzej Mura preko turizma omogočamo vnovično oživljanje izumrlih ekonomskih dejavnosti in tradicionalnih poklicev, ki so bili povezani z življenjem ob reki Muri  in s tem odpiramo priložnosti za kvalitetno življenje ob reki Muri. 

Starejši prebivalci območja so kljub zmanjšani ekonomski aktivnosti polni znanj in vedenj o tradicionalnih poklicih in obrteh, povezanih z življenjem ob reki Muri. Njihovo znanje bomo preko oživljanja in obnavljanja tehničnih spomenikov in bližnje turistične infrastrukture prenašali na nove generacije in s tem privabili v nerazviti obmejni regiji Pomurje in Mđimurje mlade ljudi.

Zavarovano območje narave se bo ob primerni turistični ponudbi, katera ne ogroža naravnih virov iz razvojne ovire spremenilo v priložnost za nov razvojni vzpon območja, ki je bilo več desetletij zapostavljeno. Mehki turizem s pridihom tradicije je nedvomno najsodobnejši turistični trend, ki privablja najzahtevnejše goste. 

    Galerija