Skoči do osrednje vsebine

e-documenta Pannonica

Domov > O NAS > Projekti

Interdisciplinarna baza podatkov o kulturni dediščini območja za povečanje atraktivnosti krajev

Vodilni partner - Pomurski muzej Murska Sobota
Partnerji: ZTKŠ Beltinci, Pokrajinski arhiv MB, Savári Múzeum , Vas Megyei levéltár Szombahely (Pokrajinski arhiv Vas)
Prednostna os: Regija sodelovanja
Trajanje projekta: 01.11.2017 – 30.04.2020
Vrednost projekta: 411.465,72 EUR.

Rdečo nit projekta predstavlja oblikovanje interdisciplinarne baze verodostojnih arheoloških, etnoloških, kulturno-zgodovinskih in biografskih podatkov o kulturni dediščini krajev. Pomembna bo implementacija podatkov iz spletnega portala v pilotski turistični ponudbi izbranega mikro območja (120 krajev z vsemi v občini Beltinci). ZTKŠ Beltinci bo v okviru projekta vzpostavil informacijsko pisarno – obnovili in opremili bomo prostor v nadstropju beltinskega gradu.

V projektu se bo izvedla raziskovalna dejavnost o zgodovini krajev na čezmejnem slovensko-madžarskem območju. Njeni izsledki bodo oblikovani v izobraževalne vsebine, ki bodo s pomočjo sodobne informacijske tehnologije široko dostopne komur-, kadar- in kjer koli. S to dejavnostjo bo projekt prispeval k razvoju družbe znanja. Z vzpostavitvijo partnerstva, ki vključuje najbolj usposobljene ustanove za varovanje kulturne dediščine na čezmejnem območju, bomo okrepili kulturno sodelovanje med njimi. To se bo preneslo tudi na področje turizma, ki bo imelo na voljo nove interdisciplinarne vsebine za nadaljnji razvoj. S tem bomo ustvarili boljšo kulturno in turistično povezanost.

Temeljni izdelki projekta bodo:
- skupna, interdisciplinarna baza podatkov projektnih partnerjev o kulturni dediščini čezmejnega območja v dveh jezikih,
- spletni portal z interaktivno karto krajev za splošno javno rabo v treh jezikih,
Skupna informacijska pisarna.

Vloga ZTKŠ Beltinci v projektu

ZTKŠ Beltinci uspešno vključuje kulturno dediščino v turistično ponudbo. Le-ta predstavlja trdni temelj bogate in raznolike turistične podobe občine Beltinci in širše regije. S projektom e-documenta Pannonica bo ZTKŠ Beltinci svoj položaj na področju kulturne dediščine še okrepil, hkrati bo kot partner v projektu pomembno prispeval k implementaciji rezultatov projekta v prakso.

Z ureditvijo in delovanjem info točke bo zagotavljal trajnost projekta tudi po njegovem zaključku.

Projektne aktivnosti

Vzpostavitev info točke v beltinskem gradu

ZTKŠ Beltinci bo uredil in opremil poseben prostor v nadstropju beltinskega gradu, ki bo omogočal dostopnost do zbranih podatkov (poljudni opisi izbranih 120 krajev v čezmejni regiji). Info točka bo opremljena še z dodatnim gradivom iz strokovne in druge literature, ki se bo v digitalnem naboru zbranih podatkov navajala kot »vir«.

Z info točko želimo preko zanimivih podatkov o kulturni dediščini animirati tudi obiskovalce in turiste za obisk manj turistično prepoznavnih krajev.

Investicijska dela predstavljajo
- izvedba notranjih ometov in pleskanje,
- položitev parketa,
- nova vhodna vrata
Za potrebe obnove prostora v nadstropju gradu ima ZTKŠ Beltinci izdelan PZI s popisi del ter pridobljeno soglasje ZVKDS.

Oprema info točke zajema:
- pohištvo,
- strojna in informacijska oprema (računalnik, tiskalnik, fotokopirni stroj)

Predlogi kulturno turističnih vsebin

Implementacija spletnega portala v prakso

Raba portala v konkretne kulturno-turistične vsebine bo presegla njegovo informativno in izobraževalno rabo, saj bo z njo mogoče doseči kulturno-turistični razvoj krajev.

Z idejnimi predlogi bomo deležnikom pokazali način in možnosti, kako čim bolj ustrezno izkoristiti kulturno dediščino pri razvoju krajev na čezmejnem območju.

Oblikovanje idejnih predlogov za nove kulturno-turistične vsebine
- promocijske predstavitve krajev
- privlačne krajevne zgodbe, anekdote ipd.
- posebna kulturna doživetja
- turistični programi s ponudbo kulturne dediščine
- blagovne znamke, slogani, reklamni spoti, ipd.

Izobraževalna delavnica

Organizacija in izvedba delavnice
- namenjena je turističnim delavcem, predstavnikom lokalnih skupnosti, društvom, šolam, zainteresirani javnosti
- vsebovala bo predstavitev zbranih podatkov o kulturni dediščini in kako dostopati do njih na spletnem portalu
- na konkretnih primerih bo predstavljena uporaba zbranih podatkov iz spletnega portala

    Galerija